این شرکت دارای تمامی قطعات یدکی فلومیتر ساتام فرانسه چهار اینچ و پکیج فلومیتر چهار اینچ میباشد.

 

  1. روتور کامل داخلی فلومیتر ساتام.

  2. زغالهای روتور فلومیتر ساتام.

  3. پالسر

  4. بوبینهای شیربرقی ساتام

  5. و سایر قطعات مطابق با درخواست متقاضی.