BROOKS
این شرکت اقدام به واردات شش دستگاه فلومیتر هشت اینچ بروکس آمریکا نموده است که مناسب برای انبارهای نفت و یا قطعات یدکی میباشند.