گروه صنعتی نوآوران پیشگام


این شرکت فعالیت خود را از سال 1380 با شعار ما میتوانیم اگر بخواهیم بر پایه تحقیق و ساخت محصولات استراتژیک صنعت نفت شروع و هم اکنون با تولیدات فلوکامپیوتر، سیستم إرتینگ و ساخت انواع میترینگ برای اولین با در کشور ، ایران اسلامی را از واردات این محصولات بسیار مهم بی نیاز نموده . لازم به است کلیه محصولات این شرکت دارای شماره ثبت اختراع در اداره ثبت مالکیتهای صنعتی جمهوری اسلامی میباشند و هر گونه ساخت و تولید این محصولات بدون مجوز این شرکت دارای پیگرد قانونی است.